کلیدواژه‌ها = دختران غیرشاغل
تعداد مقالات: 1
1. تجارب زندگی دختران مجرد و غیرشاغلِ سی تا چهل ‏سالۀ شهر تهران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 171-186

10.30487/jcp.2020.212816.1100

آناهیتا خدابخشی؛ زهرا پیش بهار