کلیدواژه‌ها = فرسودگی تحصیلی
تعداد مقالات: 3
2. نقش تنظیم هیجانی و فرسودگی تحصیلی در پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 175-192

سهراب عبدی‌زرین؛ مهدی اکبرزاده؛ محمد مصطفوی


3. تدوین مدل علّی فرسودگی تحصیلی بر پایۀ انتظارات پیامدی با نقش واسطه‌ای انگیزش تحصیلی در دانش‌آموزان دختر مقطع پیش‌دانشگاهی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 127-145

اعظم امیری؛ مهدی زارع بهرام آبادی؛ حسن حیدری؛ حسن داودی