نویسنده = ذبیح اله عباس پور
تعداد مقالات: 2
1. اثر خانواده‌گرایی بر خودکم‌بینی، انگیزش تحصیلی و عزت ‌نفس با میانجی‌گری رابطۀ مادر ـ ‏دختر

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 108-123

ذبیح اله عباس پور؛ سامره کریمی؛ عباس امان الهی


2. پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس انگیزه‌های استقبالی و اجتنابی فداکاری و رفتارهای فداکارانه در بافت فرهنگی اهواز

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 139-155

توفیق البوغبیش؛ رضا خجسته مهر؛ ذبیح اله عباس پور