نویسنده = ناصر آقابابائی
تعداد مقالات: 4
1. نقش پیش‌بینی کنندة تفکر نقادانه و نگرش به علم در سواد رسانه‌ای دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1400

10.30487/jcp.2021.293631.1285

الهام اسمعیلی؛ ناصر آقابابائی


2. روند پژوهش‌های روان‌شناختی شخصیت در ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 161-179

10.30487/jcp.2021.279570.1247

ناصر آقابابائی


3. نقد پژوهش‌های علم عصب‌نگر در حوزة دین و معنویت

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 104-81

10.30487/jcp.2018.93203

ناصر آقابابائی


4. بررسی روابط میان ویژگی‌های شخصیتی، بنیان‌های اخلاقی، و اخلاق کاری در دانشجویان ایرانی و کانادایی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-22

ناصر آقابابائی؛ امیر رضا طلائی پاشیری؛ کاترین تی کوانتس